DEVLET MEMURLARINA GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Olağanüstü hal kapsamında bir çok alanda düzenlemeler yapıldı. Devlet memurluğuna alınacak adaylarda aranan şartlara, bu düzenlemeyle yeni bir madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre tüm memur adaylarının güvenlik soruşturması yapılacak.


Olağanüstü hal kapsamında bir çok alanda düzenlemeler yapıldı. Devlet memurluğuna alınacak adaylarda aranan şartlara, bu düzenlemeyle yeni bir madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre tüm memur adaylarının güvenlik soruşturması yapılacak.

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 76 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 48. maddesine yeni bir şart eklendi. Eklenen yeni maddeyle memurlara  “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma” şartı getirilmiş oldu.

Yeni düzenleme Resmi Gazete’de ‘Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler’ başlığı altında yayımlanarak ilan edildi. Artık devlet memuru olmak isteyen adayların, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılması gerekecek.

Kamu personeline ilişkin bazı düzenlemeler, başlığıyla yayımlanan kararda; ‘Bir daha atanamayacak şekilde devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller’ kapsamına da eklemelerde bulunuldu. Artık; terör örgütleri ile eylem birliğinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemek maksatlı kullanmak veya kullanılmasına izin vermek ve bu örgütlerinin propagandasını yapmak, devlet memurluğun bir daha atanamayacak şekilde çıkarılmaya neden olacak.

DÜZENLENEN YENİ KARARNAMEYE GÖRE MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. Türk vatandaşı olmak ,

2. Bu kanunun 40 ıncı maddesindek i yaş şartlarını taşımak,

3. Bu kanunun 41 inci maddesinde yazılı öğrenim şartlarını taşı­mak ,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas , irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik , inancı kötüye kullanma , dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak .

6. Askerlik durumu itibariyle :

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak ,

b )Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ,

c) Askerlik çağına gelmiş ise , eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak .

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak .

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

Hakkında Ahmet Alper ERALP

Ahmet Alper ERALP
9 Temmuz 1991 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Evli. Lisans mezunu. Özel sektörde çalışıyor. ahmetalpereralp.aae@gmail.com +905336506961

Check Also

Antalya’da Polise Evinin Önünde Saldırı

Antalya’nın Kepez İlçesinde ikamet eden bir polis memuruna evinin önünde saldırıldı. Yüzlerini maskeler ile kapatan saldırganlar, polis memurunu evinin önünde bıçakladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir